Cobres y metales aleados english · català · castellano
  Cobyma
 

bronzes

     
Generalitats

Anomenem bronze als aliatges de coure i estany amb continguts de Sn del 2 al 25%. Freqüentment aquests aliatges contenen altres elements com el plom o el zinc, la qual cosa permet dividir-les en bronzes binaris i bronzes complexos els que tenen tres o més elements. Aliatges de coure i alumini freqüentment denominats bronzes a l'alumini es descriuen a part sota la denominació de cuproaluminis.

Els bronzes binaris són coneguts també com bronzes fosforosos a causa del contingut residual de fòsfor que s'afegeix per a desoxidar l'aliatge. Els bronzes complexos amb zinc es denominen comunament bronzes vermells.

 Design. 

Compos.

Equivalència

Pes específic

Resist.
tracció kg/mm²

Límit elàstic kg/mm²

Allargament
%

Duresa Brinell HB

Conduc. elèct.% I.A.C.S.

K-501

Cu Sn 10

DIN 1705
G-Sn Bz 10

8,8

25-31

12

15

60-75

10-12

K-502

Cu Sn 12

DIN 1705
G-Sn Bz 12

8,9

25-33

14

10

80-95

11-12

K-503

Cu Sn 14

DIN 1705
G-Sn Bz 14

8,9

20-30

16

4

85-115

 8-9

K-504

Cu Sn 10 Pb 5

DIN 1716
G-SN Pb Bz 5 

8,9

22-26

14

18

70-85

6-12

K-505

Cu Sn 8 Pb 15

DIN 1716
G-Sn Pb Bz 15

9,1

20-24

11

12

60-70

7-12

K-506

Cu Sn 8 Pb 20 

DIN 1716
G-Sn Pb Bz 20

9,2

18-20

10

10

30-50

8-15

K-507

Cu Sn 10 Zn 2

DIN 1705
Rg-10

8,4

28-35

10

10

65-80

11-12

K-508

Cu Sn 5 Pb 5 Zn 5

DIN 1705
Rg-5

8,8

20-30

10

11

65-75

13-16

K-509

Cu 80 Sn Pb Zn

 

 

15-25

10-14

10-20

60-70

 

Hi ha nombrosos tipus de bronzes que podem oferir sota demanda.

Subministrament: En peces foses, barres i dolles centrifugades i barres de colada contínua.

K-501

Material tenaç resistent a la corrosió i a la cavitació amb gran allargament, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a vàlvules i caixes de bomba d'alta sol·licitació, rodets i rodes de paletes per a bombes i turbines d'aigua, coixinets de fricció.

K-502

Material de duresa tenaç amb bona resistència al desgast, resistent a l'aigua de mar. Adequada per a ancoratges d'acoblament i peces d'acoblament d'alta sol·licitació, tuervas de cargol mogudes sota càrrega per a rodes espirals i helicoïdals de marxa ràpida, sol·licitació superior.

K-503

Material dur, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a semicoixinets de fricció amb punts de càrrega de fins a 600 kp/cm2 i plaques de lliscament i barres de lliscament d'alta sol·licitació.

K-504

Bronze al plom i estany de fosa semidur. Material tenaç amb bones propietats lliscament i bona resistència al desgast. Bon resistent a la corrosió, especialment contra àcid sulfúric i clorhídric diluït, així com àcids grassos.

Adequat per a coixinets de fricció amb pressions de superfície, en què poden presentar lleugeres compressions d'arestes, p. ex., cilindres de calàndria i coixinets de biela, coixinets per a trens de laminació en calent. Vàlvules resistents a l'àcid.

K-505

Adequat per a coixinets amb altes pressions de superfície, coixinets per a trens de laminació en fred, també amb tubs de refrigeració.

Vàlvules i peces de fosa resistent a l'àcid. Bones propietats de marxa d'emergència per falta de lubricant temporal i per a lubricació amb aigua.

K-506

Adequat per a coixinets amb altes pressions de superfície i baixes velocitats de marxa, així com per a coixinets de fricció d'alta sol·licitació en unió amb semicoixinets de suport d'acer; coixinets per a màquines de molineria, bombes d'aigua, trens de laminació en fred i de làmines, coixinets de biela en motors de combustió interna.

Vàlvules i peces de fosa resistents a la corrosió. Propietats de marxa d'emergència particularment bones per falta de lubricant temporal i per a lubricació d'aigua.

K-507

Material dur, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a guarnició d'eixos de buc, revestiments de cilindres per a paper i de calandres, llantes de rodes espirals amb velocitats de lliscament baixes, femelles de cargol de sol·licitació moderada i coixinets de fricció.

K-508

Material semidur, soldable amb soldadura tova i condicionalment fort, resistent a l'aigua de mar. Adequat per a col·lectors de sol·licitació normal i anells de seient de vàlvula, així com coixinets de fricció de sol·licitació moderada.

K-509

Ús general per a casquets i altres aplicacions sense gran responsabilitat.

 

 
 
   
 
Cobyma, Cobres y metales aleados S.L. · tel. 93 420 04 66 · fax: 93 420 18 72 · e-mail: info@cobyma.com · Avís Legal