Cobres y metales aleados english · català · castellano
  Cobyma


coure

     
Generalitats

El coure metal·lúrgic sense aliar es caracteritza per la seva excel·lent conductibilitat elèctrica i tèrmica, bona resistència a la corrosió, atractiu color i fàcil conformat, pel que són molt nombroses les seves aplicacions per a usos elèctrics químics, tèrmics i ornamentals.

DESIGNACIÓ

K-101 K-102 K-103

Composició química nominal

99,9% Cu 98%Cu >99,85%Cu

Conductibilitat Elèctrica %I.A.C.S

100 - 101 >75 95-98

 

Duresa Brinell -HB

45-115

Resistència a la tracció Kg/mm²

22-40

Allargament 50 mm - %

6-48

Límit elàstic Kg/mm²

5-34

Pes específic Kg/dm³

8,9


Les característiques dels coures varien segons es presenti en estat recuit o de forja, i dins d'aquest últim, dependran del grau de deformació a què hagin estat sotmesos.

Equivalències

Coure electrolític tenaç Cu-ETP DIN 1708 

Coure de fosa 

DIN 40.500

Aplicacions

Anells de fregament, elèctrodes d'electroerosió, aparellatge elèctric

Mordasses de forns elèctrics...

Laminats i trefilats

Subministrament

Forjat i estampat

Fos

Barres, perfils, cintes, xapes, tubs.. En estat dur o recuit

 
 
   
 
Cobyma, Cobres y metales aleados S.L. · tel. 93 420 04 66 · fax: 93 420 18 72 · e-mail: info@cobyma.com · Avís Legal