Cobres y metales aleados english · català · castellano
  Cobyma
 

cuproníquel

     
Generalitats

Els cuproníquels pròpiament dits tenen continguts de níquel del 5 al 44% i s'utilitzen, generalment, per la seva excel·lent resistència a la corrosió, la qual augmenta amb el contingut de níquel. Entre els aliatges amb més contingut de níquel es troba el MONEL, d'excepcionals propietats de resistència a la corrosió.

A més dels cuproníquels binaris, formats només a base de níquel i coure alguns contenen un tercer o un quart element. Els que contenen zinc es coneixen per alpaques.

 

Designació

Pes específic

Resistència
a la tracció kg/mm² R........F

Límit elàstic kg/mm² R......F

Allargament % R.......F

Duresa Brinell R......F

Conductivili. elèctrica % I.A.C.S.

K-701
Cu Ni 30

8,9

36.......60

14......49

20.......10

75....180

5

K-702
Cu Ni 10 Fe 1 Mn

8,9

32........42

12.......38

38......12

65.....120

9

K-703
Cu Ni 30 Mn 1 Fe

8,95

36.......50

15........43

42........16

85.....140

5

K-704
Cu Ni 12 Zn 23 Alpaca

8,7

41....47-70

15-20.36-60

38-45...25-2

85-100 125-190

7

K-705
Cu Ni 18 Zn 19 Pb 2  Alpaca

8,75

43......48-70

17-23 36-67

32-42.....23-2

90-100 125-200

6

K-706
Ni Cu 30 Monel

8,8

50

-

30

120-140

4

R= Recuit    F= Forjat

 

Equivalències ------------------------------------------------- Aplicacions

K-701 Cu Ni 30 ..............DIN 17664.....................Aparells químics per a fins decoratius.
K-702 Cu Ni 10 Fe ......... DIN 17664.....................Per conduir aigua de mar, en condensadors de vaixells centrals fixes.
K-703 Cu Ni 30 Fe.......... DIN 17664.....................Tubs amb velocitats fins a 5 m/s d'aigües molt contaminades
K-704 Ns 6512................DIN 17663.....................Telecomunicació, construcció, art.
K-705 Ns 6218 Pb...........DIN 17663......................Peces de maquinat per arrencada d'encenall
K-706 Ni Cu 30 Fe.......... DIN 17743.....................Aparells químics, vàlvules de papallona, parts de construcció exposades a corrosió.

 

Subministrament: Fosa, barres, dolles, tub i xapa.

 
 
   
 
Cobyma, Cobres y metales aleados S.L. · tel. 93 420 04 66 · fax: 93 420 18 72 · e-mail: info@cobyma.com · Avís Legal