Cobres y metales aleados english · català · castellano
  Cobyma
 

llautons

     
Generalitats

Aliatges amb un mínim de coure del 50% i addició principal de zinc. Correntment tenen continguts de zinc entre el 5 i el 46% i fins a 3% de plom per millorar la seva mecanització per arrencament de ferritja. També poden portar altres elements com alumini, estany, silici, ferro o manganès per a aconseguir propietats especials.

 

Design.

Composició

Equival.

Pes específic

Resist. tracció kg/mm² R.......F

Límit elàstic R......F

Allargament R........F

Resistència
al cisallament kg/mm² R..........F

K-601

Cu 63 % Zn.37% 

DIN 17660
Ms-63

8,5

36....39-63

14. 5-17

53.....35-2

27....28-34

K-602

Cu57-59,5%
Pb 1 a 3% Zn.Resto

DIN 17660
Ms-58

8,5

37......43

16..30

35......20-15

29......32

K-603

Cu 78 %
Zn.38%
Al.2.%

Llautó a l'alumini
DIM 17661
So Ms 76

8,35

37.........

14.......

55...........

28..........

K-604

Cu 61 %
Zn.38 %
Sn.1.%

Llautó naval
DIM 17661
So Ms 60

8,40 

40..........

17.......

40...............

29...........

K-605

Cu 64 Fe 2
Zn 27
Mn 2 Al 5

Llautó alta resistència
DIM 17661
So Ms 64

8,75

60......74-84

32.60-73

25.....20-10

....... .......

 

Designació

Duresa.......R....F

Conductivitat elèctrica I.A.C.S

Aplicacions

K-601

H/B 80 ......100-165
R/B 42.........55-85

 28

Per donar forma en calent i en fred corbat, reblat i recalcat.

K-602

H/B 95.........90-145 R/B52..........40-78

30

Per mecanitzat amb arrencada de ferritja. Fàcil estampació en estat tou.

K-603

H/B 70-75.............

23

Tubs de condensadors, d'evaporadors i de canviadors de calor.

K-604

H/B.......................
R/B 49...................

26

Construcció d'aparells, especialment per a fons de tubs. Ferratges de pots.

K-605

H/B 140......155-250
R/B 76..............82

13

Peces de molt alta resistència, especialment amb càrrega estàtica.

R = Recuit F = Forjat

H/B = Duresa Brinell     R/B = Duresa Rockwell B.

Subministrament: En barres rodones, quadrades i hexagonals; xapa, platina, tub, discs, angles i tes.

 
 
   
 
Cobyma, Cobres y metales aleados S.L. · tel. 93 420 04 66 · fax: 93 420 18 72 · e-mail: info@cobyma.com · Avís Legal