Cobres y metales aleados english · català · castellano
  Cobyma

Materials per a elèctrodes

elèctrodes

     
SOLDADURA ELÈCTRICA PER RESISTÈNCIA:

En la soldadura per resistència, els materials utilitzats per als elèctrodes han de ser els més apropiats, exigint que reuneixin les següents característiques:

1. Localitzar i concentrar el corrent de soldadura en el punt de soldar.
2. Transmetre l'esforç de compressió en aquest punt.
3. Dissipar amb rapidesa òptima la concentració de calor.
4. Disposar d'una conductivitat elevada.
5. Posseir una duresa i resistència mecànica elevada, fins i tot a altes temperatures.
6. Tenir les dimensions i forma convenients.

Amb els materials homologats COBYMA, que es subministren en forma de barres laminades i discs, s'obtenen les millors condicions de treball pels elèctrodes de soldadura elèctrica per resistència, tenint en compte les següents recomanacions generals:

 • K.201 Coure-Crom: És el més comunament utilitzat per a la soldadura per punts i especialment en elèctrodes de forma.
 • K.202 Coure-Crom-Zirconi: S'utilitza per roldanes i elèctrodes rectes o lleugerament corbats en la soldadura per punts de xapa d'acer dolç, i en general per a acers recoberts.
 • K.204 Coure-Cadmi: S'utilitza per a la soldadura per resistència d'alumini i aliatges lleugers.
 • K.302 Coure-Cobalt-Beril·li: Per a la soldadura per punts i per roldanes d'acer inoxidable i acer refractari, així com, en general, per a la soldadura per protuberàncies ia topall.
 • K.304 Coure-Beril·li-Cobalt: Per a certes mordasses de soldadura a topall i elèctrodes que suporten grans pressions.
 • KW.11 Sinteritzat de Coure-Tungstè: Per revestiments d'elèctrodes de soldadura per protuberàncies.
 • KW.12 Sinteritzat de Coure-Tungstè: Per mordasses de soldadura a topall i per espurneig.
 • KW.13 Tungstè: Per a la soldadura forta per resistència i per punts de coure i materials d'alta conductivitat.

 

ELECTROEROSIÓ:

Per elèctrodes d'electroerosió es disposa de:

 • K.103 E Coure electrolític: Subministrable en barres laminades rodones, quadrades i rectangulars, així com en tubs.
 • KW.10 Sinteritzat de Coure-Tungstè: Disponible en peces rodones, quadrades i rectangulars, així com en tubs per mecanitzats de precisió.

 

ELECTROFORJAT I REBLAT EN CALENT:

 • KWC. Sinteritzat de Coure-carbur de Tungstè: Matrius de electroforjar i reblat en calent.
 • KW.14 Molibdè: Rematat en calent i revestiments de matrius per a soldadura tova.

 

ELÈCTRODES PER A MÀQUINES DE SOLDADURA TIG:

 • KTO - Tungstè pur (99%)
 • KT1 - Tungstè amb 1% de Tori
 • KT2 - Tungstè amb 2% de Tori
 • KT5 - Tungstè amb 5% de Tori
 • KTZ - Tungstè amb 0,3% de Zirconi

Subministrables en varetes de diàmetres: 1-1, 2-1, 6-2-2, 4-3-3, 2-4-4, 8-5 i 6 en longituds de 150 i 175 mm.

 

SOLDADURA FORTA A LA PLATA I AL COURE:

Per aconseguir unions de gran resistència amb cicles d'escalfament curts i baixa temperatura.

 

 

Pes específic Kg/dm3

Conduct. elèctrica
% I.A.C.S.

Brinell 10/1.000.30

Duresa Rockwell

Resist. Tracció kg/mm²

Allargament 50 mm (%)

Límit
elàstic

Temperatura estovament

K-201

8,9

80

125-150

70-80 B

53

15

48

500

K-202

8,9

75

125-150

70-80 B

53

15

48

525

K-204

8,9

80

85-115

45-65 B

47

14

39

250

K-302

8,9

45

180-230

89-97 B

69

10

62

500

K-304

8,26

23

352-393

38-42C

116

4

102

300

KW-10

14,6

30

 

95 B

63

 

 

Aprox. 1.000

KW-11

14,8

27-31

222

97 B

64,5

 

 

Aprox. 1.000

KW-12

15,1

27-30

230

98 B

67,5

 

 

Aprox. 1.000

KW-13

19,0

30

484

50 C

34

 

 

Aprox. 1.000

KW-14

10,0

30

165

85 B

54

 

 

Aprox. 1.000

KWC

12,5

20-24

283

30 C

58,5

 

 

 

 
 
   
 
Cobyma, Cobres y metales aleados S.L. · tel. 93 420 04 66 · fax: 93 420 18 72 · e-mail: info@cobyma.com · Avís Legal